Polityka prywatności

WWW.ETBSPAIN.COM (?nasza strona internetowa?) jest obsługiwany przez ETB Group Ltd. Jesteśmy prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną i zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 12567087, której adres siedziby znajduje się w Unit C403, The Chocolate Factory, 5 Clarendon Road, London N22 6XJ, prowadzącą działalność pod nazwą ETB London, Lokoom i ETB Spain, znaną wspólnie jako Grupa ETB (?my?, ?my?, ?our?).

Grupa ETB szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności poinformuje Cię o tym, jak dbamy o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo.

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Kontroler
 3. Dane, które zbieramy o Tobie
 4. Jak zbierane są Twoje dane osobowe
 5. Linki stron trzecich
 6. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe
 7. Cele, dla których będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe
 8. Zmiana celu
 9. Ujawnianie danych osobowych
 10. Oferty marketingowe i promocyjne od nas
 11. Nasze wykorzystanie Cookies
 12. Bezpieczeństwo danych
 13. Przechowywanie danych
 14. Twoje prawa
 15. Żądanie dostępu do danych osobowych
 16. Słowniczek

 

 1. WPROWADZENIE
  • Ważne jest, aby użytkownik przeczytał niniejszą Politykę prywatności wraz z wszelkimi innymi zasadami ochrony prywatności lub wszelkimi zasadami uczciwego przetwarzania, które Grupa ETB może zapewnić przy określonych okazjach podczas gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych o użytkowniku, aby był w pełni świadomy, jak i dlaczego wykorzystujemy jego dane. Niniejsza Polityka Prywatności uzupełnia inne powiadomienia i polityki i nie ma na celu ich zastąpienia.
  • Nasza Polityka Prywatności jest regularnie weryfikowana. Ta wersja została ostatnio zaktualizowana w dniu 1st Wrzesień 2020 r.
 1. STEROWNIK
  • Grupa ETB jest administratorem danych i odpowiada za Państwa Dane osobowe.
  • Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (?DPO?), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań w związku z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w tym wszelkie wnioski o wykonanie swoich praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych przy użyciu danych określonych poniżej:

 

 • DPO: Nicola Kersey
 • Numer kontaktowy: 02039762444
 • Adres e-mail: nicola@etb.group
 • Adres pocztowy:Unit C403, The Chocolate Factory, 5 Clarendon Road, London N22 6XJ

 

 • Ważne jest, aby Dane Osobowe, które przechowujemy na Państwa temat były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie ETB Group, jeśli Państwa Dane Osobowe ulegną zmianie w trakcie Państwa relacji z nami.
 • W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (?ICO?), brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych (ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Państwa problemami zanim zwrócą się Państwo do ICO, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.
 1. DANE, KTÓRE ZBIERAMY O TOBIE
  • Grupa ETB może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
  • Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Danych Osobowych o użytkowniku, które zostały pogrupowane w następujący sposób:
   • Dane identyfikacyjne zawiera imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
   • Dane kontaktowe zawiera adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail oraz numery telefonów.
   • Dane finansowe zawiera dane dotyczące rachunku bankowego i karty płatniczej.
   • Dane o transakcjach zawiera szczegóły dotyczące płatności na rzecz i od Państwa oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które Państwo od nas zakupili.
   • Dane techniczne obejmuje protokół internetowy (?IP?), wszelkie dane dotyczące logowania, które są podawane w dowolnym momencie, typ i wersja przeglądarki, ustawienie i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej.
   • Dane użytkowe zawiera informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.
   • Dane dotyczące marketingu i komunikacji obejmuje Twoje preferencje dotyczące otrzymywania marketingu od Grupy ETB i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.
   • Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również Dane zagregowane, takich jak dane statystyczne lub demograficzne w dowolnym celu. Dane zbiorcze mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są uważane za Dane osobowe w prawie, ponieważ dane te nie będą bezpośrednio lub pośrednio ujawniać Twojej tożsamości. Na przykład, możemy zagregować dane o użytkowaniu w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub połączymy Dane zbiorcze z Twoimi danymi osobowymi, tak że mogą one bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię, traktujemy połączone dane jako Dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
  • Jeśli kiedykolwiek skorzystasz z funkcji pozwalającej na utworzenie osobistego konta na naszej stronie internetowej, ETB Group będzie gromadzić Twoje Dane z profilu. Dotyczy to nazwy użytkownika, hasła, zakupów i zamówień dokonanych przez użytkownika, a także jego zainteresowań, preferencji, opinii i odpowiedzi na ankiety.
  • My nie odebrać każdy Szczególne kategorie danych osobowych o Tobie. Obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych. Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach karnych i przestępstwach.
  • ETBSPAIN.COM nie jest przeznaczony dla dzieci, a my nie świadomie gromadzić dane dotyczące dzieci.
 1. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE
  • Grupa ETB stosuje różne metody zbierania danych od i o użytkownikach:
   • Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może przekazać nam swoje dane identyfikacyjne, kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Obejmuje to Dane osobowe, które podajesz, gdy:
  • Zgłoś się po nasze usługi.
  • Zapisz się do naszego serwisu lub publikacji.
  • Żądanie wysyłania do Ciebie materiałów marketingowych.
  • Weź udział w konkursie, promocji lub ankiecie.
  • Przekaż nam informację zwrotną lub skontaktuj się z nami.
  • Korzystaj z funkcji, która pozwala na utworzenie osobistego konta na naszej stronie, kiedy tylko jest to możliwe.
   • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. W trakcie interakcji z naszą witryną internetową automatycznie gromadzimy dane techniczne dotyczące sprzętu użytkownika, czynności przeglądania oraz wzorców. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Dane techniczne o użytkowniku, jeśli odwiedza on inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie.
   • Osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła. Będziemy otrzymywać Dane osobowe o Tobie od różnych osób trzecich i źródeł publicznych, jak określono poniżej:
  • Dostawcy usług analitycznych (takich jak Google) z siedzibą w Wielkiej Brytanii i poza nią.
  • Sieci reklamowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii i poza nią.
  • Wyszukaj dostawców informacji z siedzibą w Wielkiej Brytanii i poza nią.
  • Dane Kontaktowe, Dane Finansowe i Dane Transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.
  • Dane Tożsamościowe i Dane Kontaktowe od brokerów danych lub agregatorów z siedzibą w Wielkiej Brytanii i poza nią.
  • Dane identyfikacyjne i dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł (na przykład Companies House i listy wyborcze) z siedzibą w Wielkiej Brytanii i poza nią.
  • Sieci reklamowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii i poza nią.
  • Wyszukaj dostawców informacji z siedzibą w Wielkiej Brytanii i poza nią.
 1. LINKI OSÓB TRZECICH
  • ETBSPAIN.COM może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie na te linki, lub umożliwienie tych połączeń, może pozwolić osobom trzecim na zbieranie lub udostępnianie danych o tobie.
  • Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.
 1. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
  • ETB Group będzie korzystać z danych osobowych użytkownika tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących okolicznościach:
   • Gdy musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Państwem.
   • Gdy jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a Twoje interesy i podstawowe prawa nie są nadrzędne wobec tych interesów.
   • Gdy musimy spełnić obowiązek prawny.
  • W przypadku gdy musimy gromadzić Dane Osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy zawartej z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z użytkownikiem, a w rezultacie ETB Group może nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi produktu lub usługi. W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania wszelkich produktów lub usług, które masz u nas, ale powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie w tym czasie.
  • Ogólnie rzecz biorąc, nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, chociaż uzyskamy Państwa zgodę przed wysłaniem do Państwa bezpośredniej komunikacji marketingowej przez osoby trzecie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na marketing, w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.
 1. CELE, DLA KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE
  • Grupa ETB przedstawiła poniżej, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe oraz na jakich podstawach prawnych się w tym celu opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.
  • Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż 1 podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, do którego wykorzystujemy Państwa dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujesz szczegółów dotyczących konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, w przypadku gdy więcej niż 1 podstawa została określona w poniższej tabeli.
Cel/działalność

 

Typ(y) danych

 

Podstawa prawna przetwarzania (w tym podstawa uzasadnionego interesu)

 

Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta. (a) Dane identyfikacyjne b) Dane kontaktowe 1.Wykonanie umowy zawartej z Państwem.
Aby przetworzyć i dostarczyć Twoje zamówienie, w tym:

- Zarządzaj płatnościami, opłatami i obciążeniami.

- Zbieranie i odzyskiwanie należnych nam pieniędzy.

 

(a) Dane identyfikacyjne
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane finansowe
(d) Dane o transakcjach
(e) Dane marketingowe i komunikacyjne
1. Wykonanie umowy zawartej z Państwem.

2. Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania należnych nam długów).

 

Aby zarządzać naszą relacją z Tobą, co będzie obejmować:

- Powiadamianie o zmianach w naszych warunkach lub polityce strony internetowej.

- Prośba o pozostawienie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie.

 

(a) Dane identyfikacyjne
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane dotyczące profilu
(d) Dane marketingowe i komunikacyjne
1. Wykonanie umowy zawartej z Państwem.

2. Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

3. Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby aktualizować nasze rejestry i badać, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług).

 

Aby umożliwić Ci wzięcie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienie ankiety

 

(a) Dane identyfikacyjne
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane dotyczące profilu
(d) Dane o użytkowaniu
(e) Dane marketingowe i komunikacyjne
1. Wykonanie umowy zawartej z Państwem.

2. Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby badać, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług, rozwijać je i rozwijać naszą działalność).

 

W celu administrowania i ochrony naszej działalności oraz tej strony internetowej (w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, konserwacji systemu, wsparcia, raportowania i hostingu danych).

 

(a) Dane identyfikacyjne
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane techniczne
1. Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (do prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy).

2. Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

 

Aby dostarczyć Ci odpowiednie treści na stronie internetowej i reklamy oraz zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które Ci serwujemy.

 

(a) Dane identyfikacyjne
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane dotyczące profilu
(d) Dane o użytkowaniu
(e) Dane marketingowe i komunikacyjne
(f) Dane techniczne
1. Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zbadać, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać, aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej).

 

Aby wykorzystać analizę danych do ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń.

 

(a) Dane techniczne
(b) Dane o użytkowaniu
1. Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby określić typy klientów dla naszych produktów i usług, aby nasza strona internetowa była aktualizowana i odpowiednia, aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej).

 

Aby przedstawić Państwu sugestie i zalecenia dotyczące towarów lub usług, które mogą Państwa zainteresować.

 

(a) Dane identyfikacyjne
(b) Dane kontaktowe
(c) Dane techniczne
(d) Dane o użytkowaniu
(e) Dane o profilu
(f) Dane marketingowe i komunikacyjne
1. Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze produkty/usługi i rozwijać naszą działalność).

 

 

 1. ZMIANA CELU
  • ETB Group będzie wykorzystywać Państwa Dane Osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.
  • Jeśli będziemy musieli wykorzystać Państwa Dane osobowe do niepowiązanego celu, powiadomimy Państwa o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która pozwala nam to zrobić.
 1. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Dla celów określonych w tabeli przedstawionej w klauzuli 7, Grupa ETB może udostępnić Dane Osobowe użytkownika dowolnym osobom trzecim, którym możemy zdecydować się na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części naszej działalności lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej działalności, nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Polityce prywatności.
  • Grupa ETB wymaga od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym usługodawcom zewnętrznym na wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika do własnych celów, a jedynie zezwalamy im na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.
  • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Wielką Brytanię.
 1. OFERTY MARKETINGOWE I PROMOCYJNE
  • Grupa ETB stara się zapewnić użytkownikowi możliwość wyboru w odniesieniu do niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy.
  • Zanim udostępnimy dane osobowe użytkownika osobom trzecim w celach marketingowych, uzyskamy jego wyraźną zgodę.
  • Możemy wykorzystywać dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, techniczne, użytkowe i profilowe użytkownika, aby wyrobić sobie pogląd na to, czego naszym zdaniem użytkownik może chcieć lub potrzebować, lub co może go zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie istotne (nazywamy to marketingiem).
  • Będziesz otrzymywać komunikację marketingową od ETB Group, jeśli poprosiłeś o informacje od nas lub zakupiłeś usługi od nas i nie zrezygnowałeś z otrzymywania tego marketingu.
  • W każdej chwili możesz poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych, logując się na naszej stronie internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola, aby dostosować swoje preferencje marketingowe, lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.
  • Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło Danych osobowych przekazanych firmie Chartis w wyniku zakupu usługi, rejestracji gwarancyjnej, doświadczenia serwisowego lub innych transakcji.
 1. NASZE WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
  • Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie, lub aby ostrzegała Cię, gdy strony internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części ETBSPAIN.COM mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez Grupę ETB można znaleźć na stronie Polityka plików cookies
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  • Grupa ETB wprowadziła odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, zmianie, ujawnieniu, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony.
  • Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy mają biznesową potrzebę posiadania wiedzy. Osoby te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności.
  • Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia Danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o każdym naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.
 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  • Grupa ETB będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym dla celów spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych.
  • Możemy zachować Twoje Dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku złożenia skargi lub jeśli mamy podstawy sądzić, że istnieje perspektywa wszczęcia postępowania sądowego w odniesieniu do naszych relacji z Tobą.
  • Aby określić odpowiedni okres przechowywania Danych osobowych, firma bierze pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych osobowych; potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Danych osobowych; cele, dla których firma przetwarza Dane osobowe oraz to, czy może osiągnąć te cele za pomocą innych środków; a także odpowiednie wymagania prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.
  • Zgodnie z prawem, musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, tożsamości, finansowe i transakcyjne) dla celów podatkowych przez 6 lat po tym, jak przestaną być klientami.
  • W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych: patrz klauzula 14, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące Twoich praw.
  • W niektórych okolicznościach firma Moneybookers będzie anonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie można było ich dłużej kojarzyć z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez konieczności powiadamiania użytkownika.
 1. TWOJE PRAWA
  • W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do jego Danych osobowych. W szczególności, masz prawo do:
   • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znany jako ?wniosek o dostęp do danych?). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
   • Zażądać korekty swoich Danych osobowych. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Twój temat, choć możemy być zmuszeni do zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam podajesz.
   • Zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do firmy Moneybookers o usunięcie wszelkich Danych osobowych, w przypadku gdy nie ma uzasadnionego powodu do dalszego ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo poprosić o usunięcie swoich Danych osobowych w przypadku skutecznego skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej), w przypadku gdy firma Moneybookers mogła przetwarzać dane użytkownika niezgodnie z prawem lub w przypadku gdy firma Moneybookers jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem lokalnym. Należy pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, które zostaną podane do wiadomości użytkownika, jeśli ma to zastosowanie, w momencie składania prośby.
   • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje Dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.
   • Zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych w następujących scenariuszach:
  • Jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych.
  • W przypadku, gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
  • W przypadku, gdy potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są one już potrzebne, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Sprzeciwiłeś się wykorzystaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
   • Zażądaj przeniesienia swoich danych osobowych Państwu lub osobie trzeciej. Dostarczymy Państwu lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej Państwa Dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
   • Prawo do wycofania zgody gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Państwa Danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci pewnych produktów lub usług. Poinformujemy Cię, jeśli tak się stanie, w momencie wycofania zgody.
  • Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.
 1. ŻĄDANIE DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
  • Użytkownik nie będzie musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich Danych osobowych (ani za korzystanie z innych praw). ETB Group może jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia żądania.
  • ETB Group może zażądać od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić prawo dostępu do jego Danych Osobowych (lub do skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że Dane Osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.
  • Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu 1 miesiąca. Sporadycznie może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeśli Twój wniosek jest szczególnie złożony lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.
 1. GLOSARIUSZ
  • ?Wypełnienie obowiązku prawnego? oznacza przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
  • ?Uzasadniony interes? oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie Państwu najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniamy się, że rozważamy i równoważymy wszelkie potencjalne skutki dla Ciebie (zarówno pozytywne, jak i negatywne), a także Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje Dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy danych osobowych do działań, w których nadrzędnym celem są nasze interesy, a nie wpływ na użytkownika (chyba że mamy jego zgodę lub jesteśmy w inny sposób zobowiązani lub dopuszczeni przez prawo). Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy w stosunku do potencjalnego wpływu na Ciebie w odniesieniu do konkretnych działań.
  • ?Wykonanie umowy? oznacza przetwarzanie Twoich danych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.
  • Dane osobowe? lub ?dane osobowe? oznacza wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).
  • ?Zewnętrzne strony trzecie?
   • Usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające z siedzibą na terenie Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi w zakresie IT i administracji systemami.
   • Doradcy zawodowi działający jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
   • Organy regulacyjne i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.

pl_PL